Śpiew Flamenco

By 19 listopada 2017Muzyka

Pieśni flamenco możemy podzielić na melodyczne (cantes libres) i rytmiczne (cantes a compas).

Do cantes libres zaliczamy takie style jak:
malagueña
granaína
taranta
minera
cartagenera
fandango libre (natural)
a pozostałe formy, jak np. alegrias, solea, seguiriya, tangos to pieśni rytmiczne.

Inny podział, jaki jest powszechnie przyjęty na podział na cante jondo czyli śpiew głęboki oraz cante chico, festero czyli formy lekkie, zabawne.