Nasze Stowarzyszenie

Flamenco Si

Stowarzyszenie Sztuki Flamenco „Flamenco Si”,

Ul. Sarmacka 7A/2
02-972 Warszawa
NIP: 951-236-16-74, REGON: 146 375 617

KRS: 0000371303
Nr konta: 60 2130 0004 2001 0617 6945 0001

Asociación del Arte Flamenco „Flamenco Sí”

Dirección:
Ul. Sarmacka 7A/2
02-972 Warszawa, Polonia
NIF: 951-236-16-74

Banco: Volkswagen Bank
SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL 60 2130 0004 2001 0617 6945 0001

Nasza Historia

połączyło nas flamenco...

Stowarzyszenie Sztuki Flamenco „FLAMENCO SI” powstało w 2012 roku z inicjatywy osób związanych z zespołem Los Payos, które połączyła miłość do flamenco i chęć działania na rzecz jego popularyzacji.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest wspieranie oraz prowadzenie wszelkich działań edukacyjno – kulturalnych rozwijających i promujących sztukę Flamenco oraz kulturę hiszpańską i andaluzyjską.

Główne formy działalności Stowarzyszenia to organizowanie występów artystycznych, warsztatów, wystaw, wykładów i festiwali związanych ze sztuką flamenco i zapraszanie do współpracy uznanych artystów z Hiszpanii.

Ważnym zadaniem jest również prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce i kulturze flamenco w Polsce, a także rozwijanie kompetencji artystycznych i organizacyjnych członków Stowarzyszenia tak, by mogli jak najlepiej służyć idei popularyzacji flamenco w naszym kraju.

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest Peña Flamenca TRIANA czyli cykl koncertowy z udziałem wybitnych artystów flamenco z Hiszpanii.

Informacja prawna

Zarząd Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:

Artur Muszyński – Prezes

Marta Dębska – Wiceprezes

Małgorzata Dębska – Skarbnik

kontakt: arturo@triana.pl
tel. 501 35 70 74

Nasz Statut