Style flamenco

W sztuce flamenco wyróżnia się niezliczoną ilość tzw. palos czyli ustalonych przez tradycję form o określonej rytmice, melodii, charakterze i nastroju. Niektóre palos mogą być tańczone, inne zaś tylko śpiewane lub grane na gitarze. Niektóre, jak soleá, siguiriya, alegrías uznawane są za rdzeń i esencję flamenco i w związku z tym często wykonywane i rozwijane przez współczesnych artystów. Inne style popadają w zapomnienie, kultywowane są jedynie w małych enklawach, rzadko wykonywane na wielkich scenach, ale również śledzone i dokumentowane przez wytrwałych flamencologów.

Tutaj zamieścimy podstawowe informacje o najbardziej popularnych palos, uwzględniając przede wszystkim te style, które się tańczy.

ALBOREA

By | Style flamenco

ALBOREA – pieśń cygańska związana ściśle z obrzędami ślubnymi i do niedawna bardzo pilnie strzeżona przez Cyganów przed okiem i uchem payos; wykonywana w oparciu o rytm solea por bulería…

Read More

JALEO

By | Style flamenco

JALEO – pierwotna wersja bulerías, pochodząca z prowincji Estremadura; w porównaniu z bulerías jaleo ma nieco wolniejszy rytm, akcentowany co 6 i mniej skoczną, nieco monotonną melodię;

Read More

TIENTOS

By | Style flamenco

TIENTOS – jeden z podstawowych stylów flamenco w rytmie na 4; współcześnie czasem definiowany jako “wolne tangos”, choć tak naprawdę tientos jest dużo starszym stylem, więc to raczej tangos powstało…

Read More

BAMBERA

By | Style flamenco

BAMBERA – popularna swego czasu piosenka hiszpańska została włączona do kanonu flamenco przez śpiewaczkę Niñę de los Peines (1890-1969), która osadziła tę melodię w rytmie solea por bulería i nadała…

Read More

GUAJIRA

By | Style flamenco

GUAJIRA – styl należący do grupy cantes de ida y vuelta czyli “pieśni wyjazdu i powrotu”; w ten sposób określa się style muzyczne, które mają swoje korzenie w muzyce hiszpańskiej,…

Read More

GARROTIN

By | Style flamenco

GARROTIN – taniec o żartobliwym charakterze wykonywany z kapeluszem; nie należy do głównego nurtu flamenco, melodia jest zapożyczona z folkloru Asturii, zaś taniec stał się popularny w epoce cafe cantante…

Read More

PETENERA

By | Style flamenco

PETENERA – pieśń ma swoje korzenie w muzyce żydowskiej, a we flamenco pojawiła się za sprawą śpiewaczki zwanej Paternerą, a następnie została upiększona i spopularyzowana przez Niñę de los Peines…

Read More

FARRUCA

By | Style flamenco

FARRUCA – styl wywodzący się spoza Andaluzji, z folkloru galicyjskiego o parzystym rytmie i rzewnej melodii; jako taniec został zinterpretowany po raz pierwszy przez Faico (1932-93) i przez długi czas…

Read More

BULERIAS

By | Style flamenco

BULERÍAS – (czyt. bulerijas , od hiszp. burlería – żart, psota) najbardziej popularne palo w grupie flamenco festero. Bez niego nie odbędzie się żadna fiesta, święto czy też wydarzenie towarzyskie…

Read More

TANGOS

By | Style flamenco

TANGOS – należy do nurtu flamenco festero, czyli stylów radosnych, granych na fiestach. Tangos oparte jest na zmysłowym, pulsującym rytmie na 4; tańczone w bardzo kobiecy sposób, na zgiętych kolanach,…

Read More