FARRUCA – styl wywodzący się spoza Andaluzji, z folkloru galicyjskiego o parzystym rytmie i rzewnej melodii; jako taniec został zinterpretowany po raz pierwszy przez Faico (1932-93) i przez długi czas tańczony był wyłącznie przez mężczyzn; taniec jest bardzo oszczędny i surowy w formie, oparty na specyficznej, męskiej technice tańca; tradycja nakazuje, by do tego tańca również kobiety przywdziewały męski strój.