Poziom V

By 19 listopada 2017Poziomy

Poziom V – przeznaczony jest dla osób z długim stażem nauki flamenco zajmujących się tańcem flamenco profesjonalnie lub półprofesjonalnie; od uczestników oczekuje się znakomitego przygotowania technicznego oraz nawyku samodzielnego ćwiczenia;

Zajęcia dla poziomu III, IV i V odbywają się częściowo przy akompaniamencie gitary.